Mijn kijk op mensen

Mijn kijk op mensen

Ik kom uit het Voortgezet Montessori Onderwijs. Daar heb ik 10 jaar als docent en 20 jaar als rector gewerkt. De ideeën
van Maria Montessori over onderwijs en opvoeding hebben mij gevormd in mijn kijk op mensen en hun ontwikkelings-
mogelijkheden.

Werken vanuit verbinding met mensen hoort daarbij. Mensen ruimte laten om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen gaf mij veel voldoening. Toen ik toe was aan een nieuwe fase in mijn werk en in mijn leven was mijn keuze om als coach
aan de slag te gaan een logische stap. Voor professionalisering op dat terrein heb ik de opleiding ‘coaching voor professionals’ aan de School voor Coaching gevolgd.

Mijn expertise als coach beperkt zich niet tot het onderwijs. Ook vragen op andere terreinen zijn nadrukkelijk van harte welkom. Mijn ruime levenservaring, aangevuld met mijn opleiding tot coach, heeft voor voldoende bagage gezorgd.
Mijn rol als assessor bij Coaching rondom kanker is een goed voorbeeld van werken vanuit verbinding en talentontwikkeling. Als assessor verzorg ik de kennismaking met nieuwe coaches. Ook draag ik, samen met het selectieteam, zorg voor de juiste startpositie van nieuwe coaches binnen de opleiding en binnen Coach Connect. Voor verdere informatie zie
coachingrondomkanker.nl/opleiding.

Kijk hier voor een uitgebreid CV.